[Archiwalny] Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Pułku Piechoty - lokal mieszkalny (48,32 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2014r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala A 117 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położonej: 87-800 Włocławek,  Pułku Piechoty 14 o pow. 48,32 m kw. wraz ze związanym z tym prawem udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokal zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, czteropiętrowym. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy,  dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 117 400,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i  wynosi 78 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sum}' oszacowania  to jest 11 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)  przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński Kancelaria Komornicza we Włocławku K7-HUU Włocławek P.O.W. 21 A , tel.: 54 2312910 fax.: 54 2312910.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124618

Numer oferty: L/163/N/02/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 78.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie