[Archiwalny] Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie,ul. Łanowa - lokal mieszkalny (72,53 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art.953 lcpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 20 w sali nr A 117, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. użytkowej 72,53 m2 + piwnica o pow. użytk. 5,70 m2 - stanowiący odrębną nieruchomość położony: 87-800 Włocławek, ul.Lanowa 25, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 164 130,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 097,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 413.Q0zł. w gotówce albo uiścić na konto kancelarii komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocław ku 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w tych też dniach można przeglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz ul. POW 21a, 87-800 Włocławek tel.: 54 4110582 fax.: 54 4110818 mail: wloclawek.tomasiewicz@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117417

Numer oferty: L/156/N/01/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 123.097,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie