[Archiwalny] Wodzilki, woj. podlaskie - działki i nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

1)  nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 15,2903ha położona w Wodzilkach gm. Jeleniewo, działka nr 193/10, 193/12, 193/13, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 187826,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140869,50zl. Rękojma wynosi 18783,00 zł.

2)   nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 4,1380ha położona w Wodzilkach gm. Jeleniewo, działka nr 83/1, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 52217,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39162,75zl. Rękoj ma wynosi 5222,00zł.

3)   nieruchomość rolna zabudowana (1/2 udziału) (budynki gospodarcze + dom drewniany) o pow. l,5584ha położona w Wodzilkach gm. Jeleniewo, działka nr 58/4, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 65574,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49180,50zl. (wartość 100% udziału wynosi 134147,00). Rękojma wynosi 6557,40zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2014r..:

PKO BP S.A. O/Suwałki 8610201.3320000130203284569 Termin oglądania nieruchomości: 06-03-2014r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew. II)

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Tomasz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza w Suwałkach

16-400 Suwałki ul. Sejneńska 51

tel. (087) 566-21-45 e-mail: suwalki2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120325

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120324

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120323

 

Numer oferty: L/10/N/02/14
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka