[Archiwalny] Chajew, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, II licytacja nieruchomości

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2016 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XI, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Chajew, 98-277 Brąszewice, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 3 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ. 

- nieruchomości położonej przy Chajew, 98-277 Brąszewice, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 5 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ. 

- nieruchomości położonej przy Chajew, 98-277 Brąszewice, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 5 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 540,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ. 

- nieruchomości położonej przy Chajew, 98-277 Brąszewice, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 164 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 490,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ. 

- nieruchomości położonej przy Chajew, 98-277 Brąszewice, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze. 

Suma oszacowania wynosi 3 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 link do informacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/285911 

i zał. plik

Numer oferty: L/51/N/03/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 119.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom