[Archiwalny] Lubnia, woj. pomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2016 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Szkolna, Lubnia, 89-632 Brusy, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 996 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Link do informacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/281432

Numer oferty: L/44/N/03/16
Region:
  • pomorskie
Cena: 996.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka