[Archiwalny] Jarnołtowo, woj. warmińsko-mazurskie, Małdyty, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wiesław Łuksza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jarnołtowo, 14-330 Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą.

 

Opis nieruchomości: działka o powierzchni 0,2900 ha zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym pu=96,98m2, składającym się z na parterze: przedpokój, salon, pokój, kuchnia i łazienka na poddaszu pokój, wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, szambo, C.O. węglowe, oraz budynku gospodarczego parterowy z poddaszem o pu= 73,34m2, dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni gruntowej.

 

Suma oszacowania wynosi 157 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O Morąg 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wiesław Łuksza

Kancelaria Komornicza, ul. Pomorska 21, Morąg, 14-300 Morąg tel. 897575442

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237608

Numer oferty: L/92/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 105.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka