[Archiwalny] Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (230,75 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Wieliczce   Małgorzata   Budnik   zawiadamia   na    podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 maja 2015r. o godz 12:00  w sali nr  32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25   odbędzie   się   pierwsza  licytacja   nieruchomości   położonej w miejscowości   Wola   Zabierzowska, gm. Niepołomice, składającej się z działki ewidencyjnej 663/12 o powierzchni 0,14 ha,  zabudowanej  budynkiem   mieszkalnym  jednorodzinnym   o   łącznej   powierzchni  całkowitej 230,75 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach  Sądu  Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 493.957,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 370.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 49.400,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w Kancelarii Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka tel.: 012 2883232 fax.: 012 2883232 mail: wieliczka.budnik@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218347

Numer oferty: L/20/N/05/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 370.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka