[Archiwalny] Wolica, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Jolanta Prokop Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

2014-01-23 r. o godz. 9.00

w Sądzie Rejonowymw Jarosławiu Zamiejscowy Wydział w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 11 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa nr 500/2 o pow.0,3000ha zabudowana budynkiem mieszkalnym  parterowym i budynkiem gospodarczym nadającym się do rozbiórki położona w miejscowości Wolica gm.Gać .

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                                 64.070,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi                                                                       44.713,30 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnieniu nieruchomości lub przedmiotów razem z nia zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Od dnia 8-01-2014r do dnia 22-01-2014r można oglądać nieruchomość oraz dokonać wglądu w akta postępowania egzekucyjnego znajdujące się w Sądzie Rejonowym Jarosławiu.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego , a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel.0166487500

 

komornik sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Jolanta Prokop

kancelaria komornicza

ul. Kilińskiego 2. tel. 16 648 75 00 37-200 PRZEWORSK

Numer oferty: L/31/N/01/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 44 713,30 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka