[Archiwalny] Wólka Babska, gm. Biała Rawska, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Krakowska , 96-200 Rawa Mazowiecka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wólka Babska, gm. Biała Rawska, 96-230 Biała Rawska, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Maz prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomości położonej w obrębie 51 Wólka Babska gminy Biała Rawska i oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy symbolem 51.10.RM (rolnictwo z zabudową zagrodową), stanowiącej działkę nr 6/3 o powierzchni 0,3160 ha zabudowaną starymi budynkami siedliska mieszkalno - gospodarczego oraz murowanym parterowym domem mieszkalnym z użytkowym niewykończonym poddaszem r. budowy 2008, o powierzchni zabudowy 134,60 m2, zapisanej w księdze wieczystej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 337.000,00 zł. Rękojmia wynosi 33.700,00 zł. Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 252.750,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O. w Rawie Mazowieckiej 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Paweł Pazdyga przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Kancelaria Komornicza, ul. Konstytucji 3 Maja 9B, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125845 

Numer oferty: L/212/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 252.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka