[Archiwalny] WOlsztyn, woj. wielkopolskie, ul. Stara Dabrowa - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014r.r. o godz. 10:10 w budynku Zamiejscowego Wydziale Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 30/100 części w działce gruntowej nr 416 o pow. 0,1420 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 34,9 m2. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju i znajduje się w budynku wielolokalowym o tradycyjnej technologii budowy. Budynek jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wielolokalowy, rok budowy: początek XX w. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewania piec węglowy.

UWAGA: zapis w księdze nie obejmuje pomieszczeń poddasza oraz pomieszczeń gospodarczych, położone nieruchomości: 64-200 Wolsztyn, Stara Dąbrowa 11, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 45.500,00 zł. cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30.333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu  własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy Kancelaria Komornicza w Wolsztynie 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 tel (0 prefix 68) 347-42-24 e-mail: komomik@wolsztyn.komomik.zgo.pl www Wolsztyn komomik.zgo.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155913

Numer oferty: L/129/N/07/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 30.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie