[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Hallera - lokal mieszkalny (38,30 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 201, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Hallera 152, 53-203 M. Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal o pow. 38,3 mkw. składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/

Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław  tel. 713433355 / fax. 713433355.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220673

 

Numer oferty: L/13/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 85.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie