[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Tenisowa - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2015 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, ul. Poznańska 20, sala nr 109 , 53-630 Wrocław, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Tenisowa, 53-013 Wrocław. 

Opis nieruchomości:

przedmiotem licytacji jest ułamkowa część -1/2- prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej: 53-013 Wrocław, ul. Tenisowa, znajdującej się w granicach działki ewidencyjnej nr 93 / AM-4 / o powierzchni 0,0739ha, obręb Partynice, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Działka posiada uzbrojenie w media: energia, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gaz, telefon. Na gruncie posadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany. Rok budowy 1971. Stan techniczny budynku został oznaczony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego jako dobry, standard elementów wykończeniowych również określono jako dobry względem analizowanego rynku. Powierzchnia użytkowa wynosi 122,84m2 / według pomiarów biegłego /. Wejście na wjazd oraz posesję odbywa się od strony wschodniej, od ul. Tenisowej. Budynek nie posiada garażu. Na parterze znajduje się sześć pomieszczeń: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, klatka schodowa, pokój oraz gabinet. Na piętrze zlokalizowany jest taras oraz sześć pomieszczeń, w tym: trzy pokoje, garderoba, przedpokój, łazienka oraz drugi przedpokój. Do remontu pozostały pomieszczenia w piwnicy, tj. klatka schodowa i częściowo łazienka na piętrze. 

Suma oszacowania wynosi 307 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 750,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BANK PKO S.A.  Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 16.09.2015 /art. 962 § 1 kpc. tytuł przelewu: "rękojmia na licytację - KM 5285/13 /imię i nazwisko lub nazwa licytanta".

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi / art. 953 § 1 pkt 4 kpc. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. 

Komornik wyznacza termin oględzin nieruchomości przed licytacją, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 08.09.2015r., godzina 10:30. Komornik informuje, że od dnia 09.09.2015r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza, Lelewela 6a, Wrocław, 53-505 Wrocław tel. 713425915 / fax. 713425915.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/244267

 

 

Numer oferty: L/66/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 230.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka