[Archiwalny] Wrocław, woj. dolnośląskie, ul. Turniejowa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 047, odbędzie się pierwsza licytacja dwóch nieruchomości tj.:

- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego we Wrocławiu przy ul. Turniejowej, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. - udziału w wysokości 110/10000 w strefie rekreacyjnej położonej we Wrocławiu przy ul. Turniejowej 16-22, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny znajduje się na II-gim piętrze wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wzniesionego w 2008 roku na osiedlu "Zielona Etiuda". Lokal składa się z trzech pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej 71,98 m2. Lokal posiada balkon od strony południowej o powierzchni 8,00 m2. Do lokalu przynależą dwie komórki lokatorskie: jedna w budynku 16B oznaczona symbolem KH-5 o powierzchni 5,05 m2, druga w budynku 16C oznaczona symbolem KJ-9.1 o powierzchni 8,40 m2. Wyposażenie w media pełne. Właściciel powyższego lokalu mieszkalnego jest współwłaścicielem w udziale 110/10000 lokalu użytkowego - strefy rekreacyjnej zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej o powierzchni 285,93 m2, na którą składa się basen, jacuzzi, sauny, siłownia, bar oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Z własnością powyższych nieruchomości łączy się udział wynoszący 93/10000 oraz udział 313/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą.  Dla terenu położenia nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w strefie rekreacyjnej wynosi 568 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 426 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 36887/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 30-04-2015r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214783

 

 

Numer oferty: L/9/N/05/15
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie