[Archiwalny] Wrząsowice, gm. Świątniki Górne, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (200,06 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02 kwietnia 2014 r. o godz. 14:30 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

                                                         DRUGA LICYTACJA

nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Wrząsowice,  gm.  Świątniki  Górne,  składającej  się  z  działki ewidencyjnej  nr 132/10  o  powierzchni  0,09 ha,  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym o całkowitej  powierzchni  użytkowej  200,06 m2  posiadającej  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 506.959,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 340.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50.700,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W  ciągu  dwóch ostatnich  tygodni  przed  licytacją  można  oglądać  nieruchomość  oraz  przeglądać  w  Sądzie Rejonowym  w  Wieliczce  lub  w  kancelarii  Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty  Budnik  ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata BudnikKancelaria Komornicza 32-020 Wieliczka ul. Słowackiego 3/14 tel.: (12) 288-32-32, email: wieliczka.budnik@komornik.pl www.komornikwieliczka.com;www.wieliczkakomornik.com;www.wieliczkakomornik.com.pl,

 

Numer oferty: L/163/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 340.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka