[Archiwalny] Zabierzów, woj. małopolskie, ul. Śląska - stacja paliw, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-02-2014 roku o godz. 14:30:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, sala E 317 odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomość gruntowa - działka nr 148/1 położona przy ul. Śląskiej  w Zabierzowie zabudowana stacją paliw płynnych z częścią handlową oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                     4.327.140,00 zł. (brutto z VAT)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                 3.245.355,00 zł. (brutto z VAT)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 432.714,00 najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rachunek bankowy komornika w BPH SA nr 10 1060 0076 0000 4040 3010 1522. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość ta można oglądać dnia 23.01.2014 r. o godz. 9:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dniach 24 i 27 stycznia 2014 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafał Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Pokoju 29 B/48, 31-564 Kraków tel. (012) 414-38-40, (012) 414-38-45 www.komomik-krakow.pl

Numer oferty: L/160/N/12/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 3.245.355,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny