[Archiwalny] Ząbki, woj. mazowieckie, ul. Piłsudskiego - 2 lokale mieszkalne, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- lokalu mieszkalnego położonego przy Piłsudskiego, 05-091 Ząbki. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 5603/1709843) nr 3, położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, usytuowany na 1 kondygnacji budynku mieszkalnego zgodnie z zapisami w księdze wieczystej winien składać się z następujących pomieszczeń: pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, garderoba. W rzeczywistości w 2012r zmieniono układ funkcjonalny lokalu. Połączono go z lokalem nr2 również należącym do dłużnika, zlikwidowano łazienkę, garderobę, zmieniono rozkład pokoi zrobiono jeden z częścią kuchenną. Obecnie wejście do lokalu jest przez lokal nr 3. W skład lokalu wchodzi pokój z częścią kuchenną i jadalnią, część WC. Powierzchnia użytkowa wynosi 56,03m2. W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego lokal nr 3 i nr 2 należy zbywać łącznie.

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin. 

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego,  05-091 Ząbki. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 8951/1709843) nr 2, położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, usytuowany na 1 kondygnacji budynku mieszkalnego, zgodnie z zapisami w księdze wieczystej winien składać się z następujących pomieszczeń:2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka -2 szt., przedpokój. W rzeczywistości w 2012r zmieniono układ funkcjonalny lokalu. Połączono go z lokalem nr 3 również należącym do dłużnika, zamurowano drzwi wejściowe, przeniesiono łazienkę, zmieniono rozkład pokoi. Obecnie wejście do lokalu jest przez lokalu nr 3 . Ponadto do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 135 i 136 o powierzchni 5,64m2.  Łączna powierzchnia ogólna lokalu wynosi: 89,51m2 W ocenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego lokal nr 2 i nr 3 należy zbywać łącznie.

Suma oszacowania wynosi 279 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA IV O.Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231235

 

Numer oferty: L/49/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie