[Archiwalny] Ząbki, woj. mazowieckie, ul. Piłsudskiego - garaż (udział), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Piłsudskiego, 05-091 Ząbki.

Opis nieruchomości: udział 2/156 w lokalu niemieszkalnym- odpowiadającym dwóm miejscom garażowym nr 195 i 191.

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł.   

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w kasie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie - Pawła Bukszewicza  przy ul.Warszawskiej 7 w Wołominie w gotówce lub na konto komornika Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA IV O.Warszawa 41 10201042 0000 8102 0009 3013 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3 A, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz Kancelaria Komornicza, Warszawska 7, Wołomin, 05-200 Wołomin tel. 22 7762103 / fax. 22 7871738.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231245

 

Numer oferty: L/50/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 28.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny