[Archiwalny] Ząbki, woj. mazowieckie, ul. Skrajna - lokal mieszkalny (44,34 m²), I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 06.12.2013r. o godzinie 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3A,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,34 m2 – jeden pokój, kuchnia, łazienka, hall i przyległy balkon o powierzchni 11,26 m2, miejsce garażowe oznaczone numerem  zlokalizowane w garażu znajdującym się pod budynkiem przy ul. Skrajnej 32 C i D w Ząbkach oraz udział w nieruchomości wspólnej, które stanowi grunt oraz cześć budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do dłużnika. Nieruchomość położona jest  05-091 Ząbki, ul. Skrajna 32 C.

Dla nieruchomości IV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołominie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 172.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 129.000,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17.200,00PLN.

Rękojmię należy uiścić do dnia poprzedzającego Licytacje na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 95103015080000000815796004 bądź wyjątkowo gotówka do dnia poprzedzającego Licytacje do kasy Komornika Sądu Rejonowego w Wołominie Pawła Bukszewicza przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 08:00 do 16:00 oraz przeglądać w Sadzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3AQ odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz   Adres kancelarii Komornika: ul. 05-200 Wołomin ul. Warszawska 7; ul. Warszawska 7, 05-200 wołomin 022 7762103 wolomin@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104911

Numer oferty: L/76/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 129.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie