[Archiwalny] Zabrzeg, woj. śląskie, ul. Klimesza - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 29.04.2015 r. o godz. 9:50 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 118 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

działka gruntu nr 1787/10 o pow. 0,0850 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym (w stanie do wykończenia), jednorodzinnym, o konstrukcji murowanej, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, parterowym, z poddaszem użytkowym oraz garażem w bryle. Budynek mieszkalny na parterze składa się z: wiatrołapu, hallu, garderoby, wc, kuchni z jadalnią, pokoju dziennego, kotłowni, komunikacji oraz garażu o łącznej powierzchni użytkowej: 70,2 m2 (powierzchnia pomniejszona o powierzchnię garażu oraz kotłowni); na poddaszu składa się z: 3 pokoi, garderoby, korytarza oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 51,1 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 98,3 m2. Przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację - osadnik bezodpływowy; kuchenka na butle gazowe; ogrzewanie centralne z własnej kotłowni - piec na paliwo stałe (groszek/flot). Nastąpiła awaria centralnego ogrzewania (kotłownia jest zalana, zniszczone jest również wc na parterze). Nieruchomość położona jest w miejscowości: Zabrzeg przy ul. Klimesza i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 232.857,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 174.642,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (23.285,70 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE MARCIN NIEMCZYK Kancelaria Komornicza w Pszczynie ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna tel. (32) 210-47-52 fax: (32) 212-85-98 e-mail: pszczynal@komomik.plwww.komornikniemczyk.pl

 

 

Numer oferty: L/112/N/03/15
Region:
  • śląskie
Cena: 174.642,75 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka