[Archiwalny] Zakliczyn, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilian Sterkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  32-840 Zakliczyn.

Opis nieruchomości:

działki nr 609/1 stanowiącej przedmiot wieczystego użytkowania oraz działki nr 609/2, 608,567

Suma oszacowania wynosi 1 526 805,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 017 870,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152 680,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilian Sterkowicz Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko, 32-800 Brzesko tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243070

 

Numer oferty: L/90/N/08/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 1.017.870,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka