[Archiwalny] Żary, woj. lubuskie, ul. Kilińskiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Podwale 2, 68-200 Żary, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego, 68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości: nieruchomości stanowiącej działkę nr 74/6 o pow.3032 m2 zabudowaną budynkiem użytkowym (budynek warsztatowo-biurowo-socjalny) o pow.użytkowej 359,60 m2 w tym parter 310,40 m2 oraz I piętro 49,20 m2. W poziomie parteru znajduje się: hala warsztatowa z pomieszczeniami szatni i wc robotników (230m2), 2 pokoje biurowe (26 m2 i 15,60 m2), wc (2,80 m2), korytarz (4,80 m2) oraz kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i klatka schodowa (zaliczono razem 31,20 m2). W poziomie I piętra znajdują się: pokój z aneksem kuchennym (24,80 m2), pokój (9,00 m2), łazienka (8,60 m2) i korytarz (6,80 m2). Nieruchomość położona jest 68-200 Żary, Kilińskiego  , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Suma oszacowania wynosi 793 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 595 012,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 335,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Podwale 2, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Robert Klocek

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 363 18 00 / fax. 68 363 18 01 

Numer oferty: L/55/N/04/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 595.012,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy