[Archiwalny] Zawroty, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 08:30 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy , 14-300 Zawroty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą.

. Opis nieruchomości: - godz. 08:50 -budynek garażowy z częścią socjalną (w ruinie) oraz wiata na maszyny rolnicze, położona w Zawrotach, gm. Morąg. Budynek garażowy nie użytkowany od wielu lat, nieremontowany. Instalacje całkowicie zdewastowane. Wiata stanowi jedno pomieszczenie, niewyposażona w instalacje. Wiata nieużytkowana i niekonserwowana. Budynki położone na działce nr 431/9 o powierzchni 0,9221 ha. Działka do zagospodarowania. Działka nr 431/9 położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 527 ** Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 15 kwietnia 2015r.lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 17008/13 rękojmia" **

Suma oszacowania wynosi 97 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 780,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda 

- nieruchomości położonej przy , 14-300 Morąg, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą Opis nieruchomości: - godz. 08:40 -hala magazynowo-produkcyjna oraz wiata położona w Zawrotach, gm. Morąg. W hali magazynowej suwnica szynowa o udźwigu 5T(nie będąca przedmiotem wyceny). Instalacje: elektryczna (siłowa) oraz oświetleniowa. Budynek w zabudowie zwartej z budynkiem hali magazynowej na działce nr 431/20 oraz z budynkiem wiaty. Wiata stanowi jedno pomieszczenie, niewyposażona w instalacje. Budynki położone na działce nr 431/21 o powierzchni 0,1881 ha. Działka ogrodzona wspólnie z działką nr 431/20, przez którą jest dojazd na działkę nr 431/21 ** Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 15 kwietnia 2015r.lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 17008/13 rękojmia" **

Suma oszacowania wynosi 754 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 503 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 470,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda. 

- nieruchomości  położonej przy , 14-300 Morąg, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: - godz. 08:30 - hala magazynowa (o powierzchni użytkowej 551,90 m2) z częścią socjalno-biurową ( KW EL2O/00028973/3 ), położona w Zawrotach, gm. Morąg. W hali magazynowej suwnica szynowa o udźwigu 3,2T(nie będąca przedmiotem wyceny). Instalacje: elektryczna, zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjna, c.o. Budynki położone na działce nr 431/20 o powierzchni 0,8000 ha. Działka zagospodarowana: trawniki, nasadzenia, droga dojazdowa, drogi wewnętrzne, parking, utwardzenie pod składem materiału pod suwnicą bramową. W części nieogrodzonej teren nieuporządkowany oraz słupy z napowietrzną stacją transformatorową. Działka nr 431/20 bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 527. ** Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 15 kwietnia 2015r.lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 17008/13 rękojmia" **

Suma oszacowania wynosi 853 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 569 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 390,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

 

Numer oferty: L/31/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny