[Archiwalny] Zberoż, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Przemysław Wesoły  Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40 C na podstawie art. 953 w związku z art. 955 k.p.c.  zawiadamia, że w dniu 14-09-2015r., godz. 11:00:00,   w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz w Sali nr VII odbędzie się :

                                            pierwsza licytacja

- prawa własności nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana działka, nr. 101/2, o pow. 14695m2, położona w miejscowości Zberoż gm. Czernice Borowe. Gospodarcze przeznaczenie nieruchomości to: teren rolny, zabudowa zagrodowa w części pod zalesienie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   180.000,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:      135.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, co stanowi       18.000,00 zł.  na konto komornika nr: 40 10203802 0000 1102 0037 9107  w PKO BP SA Oddział Centrum Ostrołęka. O dopuszczeniu do licytacji decyduje data uznania kwoty na rachunku.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, należy je złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Przy niemożności obejrzenia nieruchomości zostanie wyznaczony jeden termin celem udostępnienia nieruchomości dla oglądających na trzy dni przed licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności..

 

Podstawa: obwieszczenie Przemysław Wesoły Kancelaria Komornicza w Przasnyszu ul. Miła 40C, 06-300 Przasnysz tel. (29) 756 33 06 fax 752 22 11 email:kancelariaprzasnysz@vp.pl.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245179

 

 

Numer oferty: L/95/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 135.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka