[Archiwalny] Zduńska WOla, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy ul. Andrzeja Struga , 98-220 Zduńska Wola, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana częściowo wykończonym piętrowym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 895,53 m2. Działka nr 86/2 o powierzchni 0,1567 ha

Suma oszacowania wynosi 1 367 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 025 670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 443,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola. 

- nieruchomości, położonej przy Piaski,  98-220 Zduńska Wola, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Działka nr 681/1 o powierzchni 1,6803 ha. Suma oszacowania wynosi 94 433,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 824,75 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Antoni Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola

tel. 43 8238316 / fax. 43 8238316 24

 

 

Numer oferty: L/77/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny