[Archiwalny] Zduńska WOla, woj. łódzkie, ul. A.Struga - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Andrzeja Struga, 98-220 Zduńska Wola, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana częściowo wykończonym piętrowym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 895,53 m2. Działka nr 86/2 o powierzchni 0,1567 ha

Suma oszacowania wynosi 958 056,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 718 542,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 805,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA I O Zduńska Wola 32 124033051111000029376397.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski Kancelaria Komornicza, Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola tel. 43 8238316 / fax. 43 8238316 24.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232095

 

Numer oferty: L/18/N/07/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 718.542,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny