[Archiwalny] Zduńska WOla, woj. łódzkie, ul. K.Szymanowskiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2015 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. K.Szymanowskiego 10, 98-220 Zduńska Wola, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 98 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 10204564 0000 5002 0118 4431.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 25, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola tel. 502 942 708 / fax. 43 825 14 87.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223438

Numer oferty: L/90/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 73.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie