[Archiwalny] Żelechów, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (192,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10 czerwca 2015r o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr  104, odbędzie się  pierwsza licytacja.

Stan nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 177/6 o powierzchni 0,1271ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 192,0m2, położonej w miejscowości Żelechów na rogu ulic Chełmońskiego i Pastelowej, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie; dla której  Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą .

Suma    oszacowania   wynosi   888 862,00 zł,   zaś   cena   wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   666 646,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 886,20zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl)

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215733

Numer oferty: L/123/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 666.646,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka