[Archiwalny] ZGierz, woj. łódzkie, ul. Staffa - lokal mieszkalny (60,84 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2014 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Staffa 44A, 95-100 Zgierz, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  położonego w Zgierzu przy ul. Staffa 44A bl. 125, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,84 m2. 

Suma oszacowania wynosi 162 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 3440 0000 7002 0015 9988.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Czesław Kosiada

Kancelaria Komornicza, pl. Jana Pawła II 3, Zgierz, 95-100 Zgierz

tel. / fax. 042 7163657 zgierz1@komornik.PL

 

Numer oferty: L/190/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 121.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie