[Archiwalny] ZGorzelec, woj. dolnośląskie, ul. Bohaterów Getta - lokal mieszkalny (34,42 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Bohaterów Getta 4/3, 59-900 Zgorzelec, dla którego Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny  położony w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 4, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Lokal mieszkalny  zlokalizowany jest na II kondygnacji tj. na I piętrze kamienicy mieszkalno-usługowej w zabudowie zwartej, wzniesionej w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Mieszkanie składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej wynikającej z księgi wieczystej 34,42 m2. Układ funkcjonalny mieszkania w pełni rozkładowy, jednostronny. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, brak instalacji centralnego ogrzewania ( mieszkanie ogrzewane jest tylko za pomocą przenośnych grzejników elektrycznych). Z lokalem związany jest udział w wysokości 468/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 119 o powierzchni 0,0318 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 91 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 43116022020000000158991857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska Kancelaria Komornicza, Warszawska 7/5, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec tel. 75 723 62 63 / fax. 75 723 62 63.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226450

 

Numer oferty: L/136/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 68.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie