[Archiwalny] Zielona Góra, woj. lubuskie, ul. STrumykowa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy PI.Słowiański 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej dwupoziomowej składającej się z pokoju dziennego z kuchnią, 2 pokoi, 2 łazienek, 2 wc, przedpokoju i antresoli o łącznej pow. użytkowej lll,9m2 oraz pomieszczenia przynależnego (komórka lokatorska) o pow. 2.5m2, znajdującej się na IV kondygnacji położonej: 65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 420 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 000,00zł.   Licytant  przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 000,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze 76102054020000020201130681 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w' tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym IX Wydział Egzekucyjny w Zielonej Górze przy Pl. Słowiański 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik -Sądowy (dawniej Rew V)

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Radosław Nowacki

Kancelaria Komornicza w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 11 p. 633

tel. 68-322-19-02/68-324-62-15

e-mail zielona.gora5@koniomik.pl

www.zielonagora.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102775

Numer oferty: L/41/N/11/13
Region:
  • lubuskie
Cena: 315.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie