[Archiwalny] Zielonka-Parcela, woj. mazowieckie, ul. Piaskowa - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2015r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VII odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, składającego się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, o pow. 71,40 m2, położonego w: powiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, miejscowości Zielonki-Parcela, przy ul. Piaskowej 3, przynależnością nieruchomości pozostaje piwnica o pow. użyt. 10,10m2. prawem związanym z własnością nieruchomości pozostaje udział - 1/22 w nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Piaskowej 3, Zielonki Parcela.

Suma oszacowania wynosi 291 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właścicielaksiążeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

INC Bank Śląski SA O. w Lcgionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis Protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 2964/14. Ponadto odpis ww. Protokołu można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak ul. Rynek 11,  05-082 Stare Babice tel.: 22 7210136 email: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

 

 

 

Numer oferty: L/120/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 194.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie