[Archiwalny] Zielonki Parcela, woj. mazowieckie, ul. Piaskowa - lokal mieszkalny (71,40 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2015 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Piaskowa 3, Zielonki Parcela, 05-082 Stare Babice, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Licytacja dotyczy lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, składającego się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, o pow. 71,40 m2, położonego w: powiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, miejscowości Zielonki-Parcela, przy ul. Piaskowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr, przynależnością nieruchomości pozostaje piwnica o pow. użyt. 10,10m2, prawem związanym z własnością nieruchomości pozostaje udział - 1/22 w nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Piaskowej , Zielonki Parcela, stanowiącego własność dłużnika. 

Suma oszacowania wynosi 291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis Postanowienia w przedmiocie ukończenia opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Ponadto odpis ww. Protokołu można przeglądać w kancelarii Komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak Kancelaria Komornicza, Warszawska 37, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice tel. 227210136 / fax. 227210137.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212286

Numer oferty: L/112/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 218.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie