[Archiwalny] Zławieś, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2016 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 415, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Toporzysko, 87-134 Zławieś Wielka. 

Suma oszacowania wynosi 272 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 181 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w
kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Gajda

Kancelaria Komornicza, Prosta 35, Toruń, 87-100 Toruń

tel. (56) 655 13 13 / fax. (56) 655 13 13 wew.103

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/266517

Numer oferty: L/33/N/12/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 181.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka