[Archiwalny] Złotów, woj. dolnośląskie, ul. Marii Zientara Malewskiej - lokal mieszkalny (58,18 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Marii Zientara Malewskiej 5, 77-400 Złotów, dla którego Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny (w budynku 4-kondygnacyjnym, konstrukcji masywnej- blok: II piętro) nr 4 o pow. uż. 58,18 m2 składający się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju wraz z udziałem 5818/257253 związanym z własnością lokalu w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku opisanych w  KW. 

Suma oszacowania wynosi 203 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotowie mieszczącym się pod adresem: Konopnickiej 15, Złotów, 77-400 Złotów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów tel. 67 263 79 78 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222411

Numer oferty: L/229/N/05/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 152.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie