[Archiwalny] Borzęcin, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 197 o powierzchni 0,37ha położonej: 55-140 Żmigród, Borzęcin, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 444 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 433,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 465,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział l w Oleśnicy 66 102052970000180200025452

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne  osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11 :00 do godz. 15 :00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Trzebnicy na ul. Norwida 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńskaul. Norwida 1, 55-100 Trzebnica tel.: 71 3120368 mail: komornik@komornik.trzebnica.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118738

Numer oferty: L/179/N/01/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 296.433,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Dom
  • Działka