[Archiwalny] Żmigródek, woj. dolnośląskie - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2015 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Żmigródek 33, 55-140 Żmigród, dla której prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 63.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90102052260000640203899408.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

20.05.2015

10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Damian Miliński

Kancelaria Komornicza, Św. Jadwigi 27h, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 717111516 / fax. 717111517

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214294

Numer oferty: L/83/N/04/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 47.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka