[Archiwalny] Żodyń, woj. wielkopolskie, ul. Główna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2015 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Główna, 64-212 Żodyń.

Suma oszacowania wynosi 307 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/242749

 

Numer oferty: L/136/N/08/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 204.670,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka