[Archiwalny] Żory, woj. śląskie, ul. Wysoka - budynek mieszkalny (116,64 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach   Jadwiga Albera  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godz. 09 00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się:

                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - działka numer 326/35 o powierzchni użytkowej 792 m 2 zabudowanej budynkiem murowanym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 116,64 m 2, położonej w Żorach  przy ul. Wysokiej  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:270.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwota: 202.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27.000,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, albo na rachunek bankowy komornika o numerze:  18 1020 2472 0000 6402 0123 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach   Jadwiga Albera    Kancelaria Komornicza w Żorach 44-240 Żory al.  Jana Pawła II 29.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/229866

 

 

Numer oferty: L/196/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 202.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka