[Archiwalny] Zubrzyce, woj. opolskie, ul. POgodna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Pogodna Zubrzyce, 48-100 Głubczyce.

Opis nieruchomości: stanowiąca działkę ew. nr 397 o pow. 0,2600ha jako nieruchomość gruntową w części zabudowaną budynkami mieszkalnymi o pow. użytkowej 69,40 m2 oraz o pow. użytkowej 58,58 m2 wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000 0008 7681 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

27.09.2015 - 11.10.2015

12:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk Kancelaria Komornicza, Gdańska 5, Głubczyce, 48-100 Głubczyce tel. 77 4852605 / fax. 77 4852605.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/247178

 

Numer oferty: L/59/N/09/15
Region:
  • opolskie
Cena: 52.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka