[Archiwalny] Zwierzewo, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2014 o godz. 09:20 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zwierzewo, 14-100 Ostróda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: - nieruchomość gruntowa (działka 2 627m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz drewnianą szopą, położona w Zwierzewie, gm.Ostróda. Budynek mieszkalny wolnostojący o powierzchni użytkowej 39,34 m2, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, kryty blachodachówką. Na parterze budynku o powierzchni użytkowej 32,24 m2 znajduje się wiatrołap, komunikacja z kuchnią, pokój, łazienka. Na poddaszu o powierzchni użytkowej 7,10 m2 znajduje się jeden pokój. Instalacje: wodociągowa, kanalizacja sanitarna (szambo bezodpływowe), elektryczna, ogrzewanie ( grzejniki elektryczne oraz ogrzewaie z kominka ), brak instalacji c.o. Do budynku dobudowany taras-wiata o powierzchni zabudowy 14,20 m2, utwardzony kostką betonową. Stan techniczno-użytkowy budynku zadowalający. Standard wykończenia budynku podstawowy. Szopa drewniana ( parterowa ), wybudowana ponad 10 lat temu. Pokrycie dachowe uszkodzone. Stan techniczny zadowalający. Na działce zlokalizowany jest drzewostan, krzewy ozdobne iglaste oraz oczko wodne o powierzchni 25 m2. Nieruchomość jest zagospodarowana i ogrodzona. Budynek niezamieszkały od około 5 lat. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 28 listopada 2014r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737.

Suma oszacowania wynosi 168 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/177995

Numer oferty: L/10/N/11/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 126.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka