[Archiwalny] Żywiec, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu 27.11.2014 o godz.9.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu sala 53 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działka nr 4211/3 o powierzchni gruntu 1982 m2 zabudowana budynkiem (2 kondygnacje + poddasze) o przeznaczeniu handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 1350,07 m2, w' części wolnej od zabudowy teren zagospodarowany pod place i parking, położonej w Żywcu (na terenach zabudowy usługowej), przy ul. Łącznej  stanowiącej własność dłużnika: kol Katarzyna Twardorzeczka 287 34-324 Lipowa posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 070 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1 380 000,00 zł.

Do kwoty uzyskanej ze sprzedaży doliczony zostaje podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 207.000,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika 18124048811111000053338332.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją . elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3 tel/fax: (33) 867-46-45 www.komomik.zywiec.pl, email:zywiec2@komornik.pl

Numer oferty: L/120/N/09/14
Region:
  • śląskie
Cena: 1 380 000,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny