[Archiwalny] Żywiec, woj. śląskie, ul. Folwark - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki Zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu 29 września 2016 r. o godz.13:00 w sali nr 46 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się: druga licytacjanieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Żywcu przy ul. Folwark .

Działka nr 12083 o powierzchni 0,0771 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w centralnej jej części. Działka jest ogrodzona płotem siatkowym, a częściowo płotem murowanym z cegły silikatowej o przęsłach drewnianych z bramą przesuwną i furtką. Teren wokół budynku, dojście i dojazd jest częściowo utwardzony płytami betonowymi, a częściowo kostką betonową. Pozostała część nieruchomości jest zagospodarowana, jako trawnik z pojedynczymi drzewami, krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Od strony wschodniej i zachodniej nieruchomość graniczy z gruntami zabudowanymi budynkami wolnostojącymi, od północy z działką właściciela stanowiącą stromą skarpę, porośniętą drzewami, granica południowa to działka, po której nieruchomość posiada prawo przejazdu do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka zlokalizowana jest w okolicy, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 233,87 m², w zabudowie wolnostojącej, w układzie półpiętrowym, częściowo podpiwniczony, murowany, stropy żelbetowe, monolityczne, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową. Budynek wybudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. W dniu wyceny stan techniczny budynku jako całości techniczno-użytkowej ocenia się jako średni, standard budynku jako średni. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 455.800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 303.866,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. 45.580,00 zł) nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/302153

Numer oferty: L/20/N/07/16
Region:
  • śląskie
Cena: 303.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka