Oświadczenia

Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Polskim SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

 

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Bank Polski SA stosuje następującą regułę:

 

Przyjmuje się, iż:

  1. maksymalny okres nieprzerwanej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wynosi 6 lat, a począwszy od okresu współpracy obejmującej badanie sprawozdań finansowych za lata 2015-2017 maksymalny okres współpracy wynosi 5 lat,
  2. umowę na badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych zawiera się maksymalnie na okres 3 lat,
  3. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności badania sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 3 lat.