Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok 2005.