Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem - filar III - 2008

Zapraszamy do zapoznania się z raportem adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem (filar III) Grupy Kapitałowej PKO BP SA wg stanu na dzień 31.12.2008r.