Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej PKO BP za rok 2008.