Raport roczny za 2009 rok.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za rok 2009.