Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta-GK