Inteligo Financial
Services SA

Opis spółki

Inteligo Financial Services jest spółką projektowo-informatyczną, której misją jest tworzenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w bankowości elektronicznej oraz w usługach finansowych oferowanych online. Celem działań Inteligo Financial Services jest spełnianie potrzeb i wymagań klientów poprzez tworzenie, utrzymywanie i ciągły rozwój Platformy Inteligo - zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego o unikatowej funkcjonalności na rynku usług finansowych w Polsce. Dzięki Platformie Inteligo, klienci uzyskują stały, bezpieczny i wygodny dostęp do usług finansowych oferowanych drogą elektroniczną.

Inteligo Financial Services działa w następujących obszarach:

 • wdrażanie technologii i systemów informatycznych multikanałowej obsługi klientów - internet, call center, SMS, Serwis Mobilny, WAP, faks, e-mail,
 • obsługa logistyczna klientów korzystających z Platformy Inteligo,
 • sprzedaż i dystrybucja online produktów finansowych zewnętrznych partnerów - fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa, ubezpieczenia, doładowania telefonów pre-paid, raporty BIK.

Obecnie z rozwiązań informatycznych Inteligo Financial Services, korzysta blisko 4,5 mln klientów usług finansowych online tj.:

 • PKO Bank Polski S.A. - klienci korzystający z usługi bankowości elektronicznej iPKO,
 • PKO Bank Polski S.A.- Inteligo,
 • Bank Pocztowy S.A. - Pocztowy24,
 • Kredobank S.A. - KredoDirect,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZUonline.

Dane finansowe

 • 2012 rok

  • Na koniec 2012 roku Spółka udostępniała systemy bankowości elektronicznej dla ponad 4,5 mln klientów PKO Banku Polskiego SA korzystających z usługi iPKO.
  • Spółka 2012 rok zamknęła zyskiem netto w wysokości 20,4 mln zł.
 • 2011 rok

 • 2010 rok

Władze

 • Zarząd Spółki

  Prezes Zarządu

  Bogusław Gwiazda

  Wiceprezes Zarządu

  Adam Sekuła

  Wiceprezes Zarządu

  Adam Marciniak

 • Rada Nadzorcza Spółki

Strategia

 • Strategia i kierunki rozwoju

  Tworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej.

 • Ważniejsze wydarzenia