Inteligo Financial
Services SA

Opis spółki

Inteligo Financial Services S.A. jest podmiotem świadczącym usługi związane z obsługą produktów pozafinansowych oferowanych w koncie Inteligo oraz iPKO, do których należą doładowania kart pre-paid, dystrybucja funduszy inwestycyjnych, sprzedaż ubezpieczeń oraz raportów BIK umożliwiających szybkie sprawdzenie swojej historii kredytowej.

Inteligo Financial Services S.A. jest również agentem obsługującym zewnętrzny portal sprzedaży ubezpieczeń dla PZU S.A. (www.pzuonline.pl). Prowadzi również pośrednictwo w zakresie rejestracji i utrzymywania domen krajowych najwyższego poziomu, jako partner NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, jednostki badawczo-rozwojowej z siedzibą w Warszawie.

Dane finansowe

 • 2013 rok

  • Na koniec 2013 roku Spółka udostępniała systemy bankowości elektronicznej dla ponad 6,1 mln klientów PKO Banku Polskiego SA korzystających z usługi iPKO.
  • Spółka 2013 rok zamknęła zyskiem netto w wysokości 14,5 mln zł.
 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010 rok

Władze

 • Zarząd Spółki

  Prezes Zarządu

  Bogusław Gwiazda

  Wiceprezes Zarządu

  Adam Sekuła

  Wiceprezes Zarządu

  Adam Marciniak

 • Rada Nadzorcza Spółki

Strategia

 • Strategia i kierunki rozwoju

  Tworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej.

 • Ważniejsze wydarzenia