Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki oraz lokata odnawialna 3+9+12

Dlaczego warto?

Ciesz się zyskiem
Dysponujesz wolnymi środkami finansowymi? Teraz możesz cieszyć się pewnym zyskiem do 1,40% w skali roku, wpłacając nowe środki* na lokatę odnawialną z 24-miesięcznym okresem umownym. Do wyboru masz także lokatę odnawialną z 24-miesięcznym okresem umownym i zyskiem do 0,40% w skali roku przy wpłaceniu dowolnych środków**.

Korzystaj z wygodnej formuły 3 w 1
Charakterystyczną cechą ww. lokat jest formuła 3 w 1. Oznacza to, że okres umowny każdej lokaty składa się z trzech części o długości 3, 9 i 12 miesięcy.

Po upływie 3.miesiąca możesz zakończyć oszczędzanie –wówczas otrzymasz 0,10% w skali roku (dotyczy okresu od 4.do 12. miesiąca trwania lokaty). Jeżeli będziesz oszczędzać przez kolejne miesiące, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie do 0,20% w skali roku (dotyczy okresu od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty). Jeśli dotrzymasz 24-miesięcznego okresu umownego, Twoje oprocentowanie wzrośnie do 1,40% w skali roku (przy wpłacie nowych środków).

Wysokość oprocentowania zależy od wysokości wpłaconych środków oraz od tego, czy zdecydujesz się na założenie lokaty odnawialnej, czy lokaty odnawialnej na nowe środki.

Lokata odnawialna 3+9+12M oraz lokata odnawialna 3+9+12M na nowe środki są przeznaczone dla osób, które zdecydują się na jeden z elektronicznych sposobów tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail, dystrybucji przez Bank informacji o zmianach dla depozytów terminowych (np. zmiany oprocentowania czy Regulaminu).

Elektroniczny sposób dystrybucji przez Bank informacji o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

Twoje korzyści

Oprocentowanie
Stałe oprocentowanie 1,40% w skali roku przy wpłacie nowych środków na Lokatę odnawialną 3+9+12 na nowe środki to pewny zysk z zainwestowanych środków.

Pewny zysk
Oprocentowanie lokat jest stałe (progowe) w okresie umownym.

Łatwy dostęp

Aby założyć lokatę, wystarczy jedynie 1000 zł. 

Brak kosztów

Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokat.

Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

*Warunkiem założenia lokaty jest wpłata nowych środków pieniężnych, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim. Powinny stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dacie otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu odniesienia. Nadwyżka, o której mowa, musi stanowić minimum 80% kwoty lokaty. Dzień odniesienia to dzień określany przez PKO Bank Polski raz w miesiącu, w którym zostanie ustalone saldo środków pieniężnych na rachunkach klientów PKO Banku Polskiego na potrzeby oceny spełnienia warunku wystąpienia nadwyżki nowych środków pieniężnych. Szczegóły u doradcy w oddziale.

**Dotyczy wpłaty od 50 000 zł.

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki oraz Lokata odnawialna 3+9+12 są przeznaczone dla osób, które szukają bezpiecznej lokaty swoich środków.

  Lokata odnawialna 3+9+12M oraz lokata odnawialna 3+9+12M na nowe środki są przeznaczone dla osób, które zdecydują się na jeden z elektronicznych sposobów tj. iPKO (bankowość elektroniczna) albo e-mail, dystrybucji przez Bank informacji o zmianach dla depozytów terminowych (np. zmiany oprocentowania czy Regulaminu).

  Elektroniczny sposób dystrybucji przez Bank informacji o zmianach dla depozytów terminowych będzie dotyczył wszystkich rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej i w walutach wymienialnych oraz oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych w PKO Banku Polskim, otwartych na dzień złożenia dyspozycji w zakresie sposobu informowania oraz tych, które będą otwierane w przyszłości.

 • Przeznaczenie

 • Minimalna wpłata

 • Waluta

 • Dyspozycje do lokaty

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Informacje dodatkowe

Oprocentowanie i opłaty

Prowizje i opłaty

PKO Bank Polski nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku są pobierane prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe (progowe) w okresie umownym:
dla Lokaty odnawialnej 3+9+12 na nowe środki:

 • 1,25% w stosunku rocznym dla kwot do 19 999,99 zł
 • 1,30% w stosunku rocznym dla kwot od 20 000 do 49 999,99 zł
 • 1,40% w stosunku rocznym dla kwot od 50 000 zł

dla Lokaty odnawialnej 3+9+12:

 • 0,20% w stosunku rocznym dla kwot do 19 999,99 zł
 • 0,30% w stosunku rocznym dla kwot od 20 000 do 49 999,99 zł
 • 0,40% w stosunku rocznym dla kwot od 50 000 zł

Wysokość oprocentowania w razie częściowej wypłaty albo zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata albo zerwanie umowy rachunku lokaty, niezależnie od kwoty lokaty, wynosi odpowiednio:

 • 0,10% w skali roku od 4. do 12. miesiąca trwania lokaty
 • 0,15% w skali roku od 13. do 24. miesiąca trwania lokaty

Odsetki

Po upływie okresu umownego odsetki są dopisywane do rachunku lokaty albo przekazywane na rachunek, w powiązaniu z którym działa lokata. Odsetki wraz ze zgromadzonymi środkami na rachunku lokaty są wypłacane gotówką lub bezgotówkowo.

Lokatę można założyć:

 • w każdym oddziale PKO Banku Polskiego
 • w agencjach PKO Banku Polskiego